Convocatòria de Ple Municipal

Divendres, 13 de novembre de 2020 a les 00:00

DIA: 18/11/2020

HORA: 19:00 h.

LLOC: Sala de plens

SESSIÓ: Ordinària

Ordre del dia

1. Acta sessió anterior.

2. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia - presa de raó.

3. Decrets i Resolucions de l'Alcaldia - ratificació.

  3.1. Aprovació projecte executiu “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase” i convocatòria licitació pública, en tramitació per via d’urgència (núm. 367/20).

  3.2. Adjudicació actuació “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió, 3a fase” (núm. 418/20)

  3.3. Adjudicació de l’actuació d’obres “Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic, 1a fase” (núm. 470/20).

4. Compte General exercici 2019 - proposta d’aprovació.

5. Sol·licitud per l’adhesió de l’Ajuntament a la FMC -Federació de Municipis de Catalunya-.

6. Urgències.

7. Mocions:

  7.1 Moció per l’aplicació del Manual de Bones Pràctiques per a la Contractació Artística.

  7.2 Moció relativa als grans tenidors d'habitatges desocupats.

8. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 13.11.2020 | 15:31