AVÍS als veïns i veïnes de Sant Pere de Riudebitlles afectats per l’avaria en el subministrament elèctric la nit del 18/02/2020

Dimecres, 19 de febrer de 2020 a les 00:00

L’Oficina Comarcal de Consum recorda a totes les persones afectades per l’avaria en el subministrament elèctric de Sant Pere de Riudebitlles de la passada nit que tenen dret a reclamar pels danys patits en els seus habitatges.


1r.- En cas que encara no s’hagi restablert adequadament el servei elèctric contacteu amb la vostra companyia comercialitzadora a través dels seus canals d’atenció al client.

2n.- Pel que fa als danys patits en els béns, comproveu si teniu contractada una assegurança de la llar i si cobreix danys elèctrics. En cas afirmatiu, comuniqueu a l’asseguradora en el termini de 7 dies el sinistre. Si ho feu telefònicament, demaneu i conserveu el número de referència que us faciliti.

3r.- Si no disposeu d’assegurança de la llar o aquesta no cobreix total o parcialment els danys elèctrics, reclameu a la vostra empresa comercialitzadora d’energia trucant al telèfon gratuït d’atenció al client que trobareu a qualsevol factura. És requisit necessari que demaneu i anoteu el número d’incidència que us faciliti l’empresa i la data de la trucada per poder acreditar que heu reclamat correctament. L’empresa té l’obligació de respondre a la vostra reclamació en el termini màxim d’un mes.

4t.- Si teniu danys que requereixin una reparació urgent, advertiu-los-hi en el moment de formular la reclamació, avisant que si no teniu resposta satisfactòria procedireu a contractar a un tercer la seva reparació i els hi reclamareu posteriorment l’import de la factura de reparació. En aquest cas, demaneu a l’industrial que faci la reparació que especifiqui en la factura el motiu i la urgència de l’avaria.

5è.- Si transcorregut el termini d’un mes no heu rebut resposta o aquesta no és satisfactòria, us podeu adreçar a l’Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per iniciar un expedient de reclamació a través de la mediació en consum. Podeu fer-ho per una d’aquestes vies:

Indiqueu la data i el número d’incidència de la reclamació prèvia que heu presentat a l’empresa i ajunteu la documentació relativa al cas (còpia d’una factura de llum; pressupost de reparació dels danys patits en electrodomèstics que indiqui la causa de l’avaria; tiquets o factures de compra dels aliments refrigerats o congelats que s’hagin fet malbé; factures de reparacions urgents amb indicació del motiu de l’avaria; etc.).

6è.- L’Oficina Comarcal de Consum es posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i del veïns i veïnes afectades per a facilitar el suport necessari per a la gestió de les reclamacions.

 

 

Darrera actualització: 19.02.2020 | 20:19