CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI A SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Dilluns, 9 de març de 2020 a les 00:00

La convocatòria està oberta a tothom i es dividirà en quatre categories:

            - NARRATIVA:

                        categoria A: fins a 18 anys

                        categoria B: a partir de 18 anys

            - POESIA:

                        categoria A: fins a 18 anys

                        categoria B: a partir de 18 anys

2. FORMAT

Només es podrà presentar una obra per persona (en la categoria de poesia pot ser un recull) i haurà de ser mecanografiada en català, de tema lliure, amb una extensió màxima de 6 pàgines (en la modalitat de poesia seran 6 peces), el tamany de la lletra haurà de ser número 12 i amb interliniat 1,5. L’obra haurà de venir signada amb un pseudònim i la categoria a la qual pertany (Narrativa A o B, Poesia A o B) i no podrà ser objecte de presentació simultània en cap certamen del mateix caire.

 

3. PRESENTACIÓ

L’obra s’haurà de presentar abans del dia 08 d’abril de 2020 i podrà ser en dos formats:

PRESENCIALMENT

A la Biblioteca Muncipal Maria Àngels Torrents.

S’haurà d’entregar un sobre amb:

- 4 còpies mecanografiades de l’obra

- 1 còpia en format digital editable (.doc, .odt)

- Un sobre tancat i signat per fora amb el títol de l’obra amb les dades de l’autor (pseudònim, nom, cognoms, edat, adreça, correu electrònic i telèfon)

            PER INTERNET

S’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça b.st.pereriu@diba.cat, l’assumpte del qual serà CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2020, i contindrà les dades següents 

- L’arxiu de l’obra en un format editable (.doc o .odt) el nom del qual serà el títol de l’obra presentada.

- Les dades personals de l’autor: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, correu electrònic i telèfon.

 

4. JURAT

El jurat està format per tres membres qualificats i vinculats a la cultura riudebitllenca. Es reserven el dret a declarar el premi desert si consideren que les obres presentades no assoleixen la qualitat mínima. el seu veredicte serà inapel·lable.

 

5. ENTREGA DE PREMIS:

L’entrega de premis serà el dia 25 d’abril a les 12h a la Terrassa del Bar del Centre Cultural i Recreatiu, a Sant Pere de Riudebitlles. Els premis que s’atorguen són els mateixos per la categoria de narrativa i la de poesia

 

 

 

Darrera actualització: 09.03.2020 | 09:44