Mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats..

Dijous, 29 d'octubre de 2020 a les 00:00

Degut a les mesures de suspensió o restricció d'activitats econòmiques que, tot i el seu caràcter transitori, tenen un impacte evident sobre els sectors afectats per la pèrdua d'ingressos que els poden suposar, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

En el cas que no s'arribi a un acord en el termini d'un mes, s'aplicaran mesures, algunes de les quals són:

- Reduir en un cinquanta per cent respecte la renda de les vigents, mentre duri la mesura de suspensió.

- En el cas reducció d'aforament o d'horaris, reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble.

Podeu consultar totes les mesures del Decret aquí:

https://mcusercontent.com/.../4831.../Decret_llei_342020.pdf

Darrera actualització: 29.10.2020 | 09:10