Tornen les activitats

Dimecres, 2 de setembre de 2020 a les 00:00

Atenció: la següent informació es regeix per les circumstàncies donades per l'excepcionalitat generada per la Covid-19 fins ara. D’aquesta manera, les següents mesures i indicacions per procurar la realització dels tallers programats estan subjectes a possibles modificacions en funció de les circumstàncies donades a partir dels mesos de setembre i octubre.

 

Mesures de seguretat per a la realització dels tallers en els espais del centre:

Caldrà garantir una distància de seguretat de 1.5 metres entre usuaris en tots els espais (gimnàs, sales, aules, casal), així com utilitzar la mascareta i el gel desinfectant de mans i/o bé els guants. La qual cosa afectarà en l'aforament i/o les dinàmiques en certes activitats i tallers per tal que es puguin fer garantint la seguretat de tothom.

D’altra banda, no es podrà compartir material del centre els tallers.

A més a més, caldrà deixar un marge de temps entre activitats i/o tallers per tal de no envair l'espai de seguretat mentre encara s'està fent l'activitat anterior, així com s'haurà de ventilar la sala i higienitzar els espais i el mobiliari utilitzat (ex: cadires, taules). En aquest sentit, la programació dels tallers ja té en compte deixar 15 minuts entre activitats/tallers per tal de garantir-ho.

Les inscripcions es poden presencialment a les Escoles Velles. El pagament de les inscripcions es farà amb targeta en el moment de la inscripció.

Els col·lectius amb preus reduïts, han de fer la inscripció presencialment al centre i aportar la documentació necessària. Aquest ajut econòmic s’aplica només a un taller. Per a més informació, adreceu-vos al mateix centre.

El Centre es reserva el dret de suspendre qualsevol taller que no hagi assolit un mínim de participants.

La programació de tallers es veurà afectada per les festes locals i nacionals, nadal, setmana santa i demés.

Un cop iniciats els tallers no es retornaran els diners, exceptuant aquells casos en els quals la persona inscrita aporti un justificant mèdic que acrediti que no pot realitzar el taller.

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l'equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugi realitzar en format virtual, i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Aquests possibles canvis seran informats amb antelació.

 

Darrera actualització: 02.09.2020 | 17:46