Convocat├▓ria de ple ordinari

Dimecres 20 de novembre a les 19:00h

Número de sessió: 11/2019
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: dimecres 20 de novembre de 2019
Hora: 19:00

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries a les objeccions efectuades.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, de la Taxa de subministrament d'aigua.
5. Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (Exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08).
6. Aprovació, si escau, del Compte General de l'any 2018.
7. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 06/2019, del pressupost de 2019.
8. Aprovació, si escau, de les bases reguladores del concurs de Carnestoltes 2020.
9. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM, per demanar la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies.
10. Precs i preguntes.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
03:39  |  15-11-19
  • Recomana el contingut