Convocatòria de Ple

Dimecres 17 de gener a les 20:00h

Número de sessió: 01/2018
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: dimecres 17 de gener de 2018
Hora: 20:00

0.- ORDRE DEL DIA.

1. Aprovació, si escau, de les actes esborrany de les sessions anteriors.
2. Presa de possessió de la regidora electe Sra. Maria Mercè Muñoz Pons.
3. Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.
4. Donar compte de l’informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
5. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals del Reglament del Consell de Poble de Sant Pere de Riudebitlles.
6. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:47  |  11-01-18
  • Recomana el contingut