Convocatòria de Ple

19 de setembre de 2018

Número de sessió: 06/2018
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: dimecres 19 de setembre de 2018
Hora: 20:00

0.- ORDRE DEL DIA.

1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
4. Donar compte del Decret núm. 281/18, de 20 de juliol, pel qual es resol aprovar la liquidació del pressupost del 2017.
5. Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions per al personal laboral i funcionari, segons l'establert en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.
6. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
7. Aprovació, si escau, de la proposició de facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l’Agrupació de Defensa Forestal Quintinenca, per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
8. Precs i preguntes.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:53  |  20-09-18
  • Recomana el contingut