Documents relacionats

Recomana el contingut

Campanya de promoció de la recollida sel·lectiva

Aquest mes de maig iniciarem una campanya de reforç de les recollides selectives al nostre municipi que té com a objectiu incrementar els percentatges de recuperació de residus, i sobretot augmentar el percentatge de recollida selectiva de la fracció orgànica.

Les darreres dades de les que disposem ens diuen que el percentatge de recollida selectiva al nostre municipi és del 51%, el que vol dir, que encara estem portant al dipòsit controlat el 49% de la brossa restant.

La brossa orgànica representa el 44% de les escombraries que fem (en pes) diàriament a casa. Són les restes de menjar i les restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament. Aquestes restes les transformem en compost, un adob de gran valor biològic que retornem al sòl, reduint el seu impacte ambiental i contribuint a la reducció de metà i de diòxid de carboni, responsables de l’escalfament de l’atmosfera.

Amb l’objectiu d’avançar en aquesta direcció, durant les properes setmanes es visitaran totes les llars del municipi per informar sobre el reciclatge dels residus i resoldre tots els dubtes existents. També es facilitarà un paquet de bosses compostables i un recurs informatiu que inclourà tots els circuits de reciclatge existents al municipi.

En paral·lel a aquesta acció informativa personalitzada, es realitzarà una visita informativa a tots els comerços que generen fracció orgànica. D’altra banda, durant la campanya, els establiments d’alimentació facilitaran bosses compostables amb nanses per a que puguin ser utilitzades al cubell de la brossa orgànica.

També es substituiran els contenidors d’orgànica malmesos i es facilitarà el cubell marró de 10 litres i un paquet de bosses compostables, als nous habitatges del municipi.

Esperem que aquestes accions ajudin a millorar la quantitat i la qualitat de la fracció orgànica recollida, i també de la resta de fraccions de residus.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Data i hora de la darrera actualitzaciò
05:05  |  31-05-17