Procediment quan es detecta un cas de COVID+ en una entitat del municipi (centres esportius i esplais, acadèmies d’idiomes, música, dansa, etc.)

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 00:00

S’ha estipulat un procediment per aclarir les actuacions i gestions que han de fer els centres esportius, d’esplai, acadèmies d’idiomes, música, dansa, etc. vinculades al vostre municipi, en el supòsit que detectin casos positius de COVID entre els seus usuaris, per tal de tallar la cadena de transmissió amb la màxima efectivitat. Aquest procediment està orientat en l’àmbit educatiu, per la qual cosa va adreçat a persones de les edats compreses entre escola bressol i batxillerat.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 13:28