Obertura de la piscina municipal

Dimarts, 23 de juny de 2020 a les 00:00

En atendre l‘ actual situació de pandèmia per la Covid-19, el servei de Piscina Municipal –Estiu 2020 ha de ser implementat amb les garanties sanitàries necessàries per evitar en la mesura que sigui possible situacions de contagi entre els/les usuaris/es.

Cal també atendre els efectes econòmics tant negatius que la situació d‘ alarma sanitària viscuda ha significat per a la ciutadania en general –en tant que l‘ activitat industrial/comercial/de serveis del conjunt del país ha sofert una crisi sense precedents.

És així que des d‘ aquest Ajuntament s‘ han adoptat una sèrie de mesures preventives que afectaran el servei de Piscina Municipal – 2020 , integrades a la fase de represa decretada per la Generalitat de Catalunya actualment vigent:

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

  • Higiene freqüent de mans.
  • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
  • Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
  • Distància física interpersonal de seguretat.
  • Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
  • L’ aforament màxim del recinte de la piscina municipal es redueix -per tal de permetre mantenir la distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres o l'equivalent de 2,5 metres quadrats per persona.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 hauran de contactar en tot cas amb el sistema públic de salut.

S’aplicarà un règim reforçat de neteja i desinfecció de l’espai públic de la Piscina Municipal.

Preus piscina municipal estiu 2020

Simultàniament a aquestes mesures sanitàries, operarà –limitada a aquesta temporada d’ estiu 2020- una nova graella respecte dels preus vigents per accedir a aquest servei de Piscina Municipal.

Les dades de referència seran :

Dia 24 de juny ................entrada gratuïta

Del 25 de juny al 10 de setembre:

A-Famílies empadronades al Municipi :

Infants Persones jubilades Adults

Entrada diària 1€ 1€ 2€

Abonament temporada 15€ 7€ 24€

Abonament no personal 10 dies......................................preu únic 15€

B-Famílies no empadronades al Municipi :

Infants Persones jubilades Adults

Entrada diària 3€ 3€ 4€

Abonament temporada 33€ 33€ 48€

Abonament no personal 10 dies......................................preu únic 27.5€

C-Discapacitats físics i/o psíquics : entrada gratuïta.

El període previst d’ obertura al públic de les instal·lacions de Piscina Municipal –Estiu 2020 s’ iniciarà el dia 24.06.20 i conclourà el dia 10.09.20 –ambdós inclosos. Amb horari diari d’ 11h del mati a 08h tarda.

 

 

Darrera actualització: 23.06.2020 | 17:31