BUTLLETÍ MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

BUTLLETÍ NÚM. 1 - MARÇ 2023


Podeu accedir al butlletí municipal a l'apartat de documents (part dreta)


 
Benvolgudes veïnes i veïns,
 
Amb el propòsit d’informar hem explorat mitjans per arribar tothom, tant als usuaris de xarxes com pels que no ho són, per això editem aquest mitjà imprès que complementa tot el reguitzell de comunicats, informacions, programes, avisos, etc. que s’editen regularment a la web, Facebook, whatsapp, Instagram, Twitter, Telegram, agendes mensuals, taulers d’anuncis, setmanaris, etc.
 
Per compondre aquest butlletí hem utilitzat paper reciclat i esperem que al llarg del temps, per tal de preservar el medi ambient i no malgastar recursos naturals, ens comunicarem bàsicament amb mitjans telemàtics, però no renunciem a la solidesa del
paper com eina comunicativa encara que sigui amb dues edicions anuals.
 
Hem buscat un nom pel butlletí que tingui un sentit implícit – les claus de la vila - que descriuen elements del nostre escut, tanmateix, obren el camí al coneixement de tot allò que passa a la nostra vila, actes, celebracions, festes, projectes, activitats, etc. i que és el resultat del treball comunitari, des de la gestió, el govern i la responsabilitat dels regidors/es de l’ajuntament, a la col·laboració, organització i participació dels veïns/es.
 
Ensems tenim el compromís i la responsabilitat pública de l’exercici de la transparència en totes les accions que es porten a terme a l’administració municipal.
 
Ja que es tracta d’un butlletí municipal, els diferents grups polítics amb representació a l’ajuntament tindrem un espai reservat per opinar i/o comunicar el que considerin oportú i adient.
 
Situem aquest butlletí en el moment final d’un trienni convuls, pandèmies, crisis econòmica i social, conflictes humanitaris, inflacions, encariments, etc. que han sigut transcendentals per la nostra vida social, professional, familiar, cultural, empresarial i com no en l’àmbit de la gestió municipal.
 
Relatarem transversalment notícies i projectes d’interès, amb la major claredat, per que els veïns estimin i valorin el resultat de la gestió dels recursos i mitjans municipals emprats.
 
El govern municipal ha anat validant projectes necessaris sobretot per l’àmbit social, per les persones i col·lectius més vulnerables; impulsant i dinamitzant activitats de l’associacionisme cultural, esportiu, educatiu, artístic, tradicional i folklòric. Pensant en què els recursos del municipi han de ser utilitzats eficientment, hem culminat obres de difícil gestió i execució, ja formulades en legislatures passades.
 
Romanen algunes d’imprescindibles i deficitàries que no s’han iniciat per incompliments pretèrits, sobretot en el mediambiental, la xarxa d’aigua, el consum energètic, la generació comunitària d’energia, etc. , que a l’ésser d’elevats costos necessiten finançament d’altres administracions, no sempre resoltes favorablement.
 
Vull donar les gràcies a tots els col·laboradors/es que han treballat en l’edició d’aquest butlletí i com sempre obrim camins per participar en la tasca col·lectiva municipal aportant propostes i/o suggeriments, que podeu vehicular des de l’oficina d’atenció ciutadana o directament al correu: st.pereriu@santperederiudebitlles.cat
 
Espero que gaudiu en la lectura d’aquest butlletí i que us sentiu còmplices i orgullosos de tot el que hem fet plegats.
 
Joan Llort i Vives
Alcalde
 
 
Darrera actualització: 30.03.2023 | 09:57
Darrera actualització: 30.03.2023 | 09:57