Informació de la seu electrònica

- Titularitat i òrgans responsables de la gestió

- Disposició de creació i funcionament de la Seu Electrònica

- Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

- Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

- Eines de validació de certificats

- Calendari de dies inhàbils

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació i funcionament de la Seu Electrònica

Edicte publicació BOPB de la Seu Electrònica

Edicte publicació DOGC de la Seu Electrònica
  

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica

URL: https://www.santperederiudebitlles.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i que algunes no estan dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

URL: https://seuelectronica.santperederiudebitlles.cat
Emès per a: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/233/catala
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=232&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: http://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA


Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Any: 2013
Calendari


Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:49  |  07-06-13
  • Recomana el contingut