Inscripció a activitats esportives de lleure

En que consisteix

 Sol·licitud d'inscripció a les actuacions programades per l'Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l'objectiu de facilitar la pràctica d'activitats esportives i de lleure a la població.

(La inscripció d'un menor l'haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s'entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l'activitat.)

Quan es pot sol·licitar?

 Durant tot l'any

Qui el pot demanar?

 Qualsevol persona

Quan es dóna resposta?

 El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost de la tramitació

 Segons les ordenances municipals.

Com iniciar el tràmit?

Per Internet:  

 Cal que empleneu la sol·licitud.

Data i hora de la darrera actualitzaciò
05:06  |  03-04-13
  • Recomana el contingut