Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis (també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària).

Línies de servei:

  • Recollida
  • Transport

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 29 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids i urbans i utilització de la deixalleria municipal

Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir

Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat

Unitat responsable:

Manteniment de Via Pública

És un servei obligatori:

Si
Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:30