Rua de carnestoltes

Divendres, 25 de de febrer de 2022 de 20.30 h a 22.00 h

Hora: 20.30 h
Lloc de sortida: Plaça de la Llibertat

PROPOSTA RUA COVID: Plaça de la Llibertat - Carrer Sant Quintí– Plaça de les Eres – Carrer Montseny - Carrer Montserrat- La Carretera - Rambla Sant Jordi- Plaça del Paper
*Anirem informant segons la situació de la COVID les mesures sanitàries.
Lloc: Web Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles,
del 14 al 23 de febrer de 2022.
Mitjançant model oficial de sol·licitud que inclourà una declaració jurada de que estan al corrent en les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no estan incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003. Els participants hauran de presentar certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies a la mateixa sol·licitud o en el termini de 15 dies.
 

Darrera actualització: 28.01.2022 | 10:51