Comissions informatives


Mitjançant acord plenari de data 10 de juliol de 2019, es va aprovar la creació i composició de les comissions informatives següents:

- Comissió Especial de Comptes (d'existència preceptiva) que a més realitzarà les funcions de Comissió Informativa d'Hisenda.

- Comissió Informativa d'Obres i Urbanisme (Obres, Mobilitat, Urbanisme, Serveis).

- Comissió Informativa de Serveis Socials i Veïnatge (Serveis Socials, Ciutadania, Indústria, Sanitat, Medi Ambient i Sostenibilitat).

Per a més informació, podeu consultar l'acord.

Darrera actualització: 16.12.2019 | 10:31
Darrera actualització: 16.12.2019 | 10:31