Ajuts al Comerç

Dijous, 22 de desembre de 2022 a les 00:00

PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha publicat les bases reguladores per la concessió de subvencions amb l’objectiu d’impulsar la transformació digital de les PIMES, associacions i entitats de comerç.

L’Ajut atorgat serà d’una aportació única de fins el 80% de les despeses subvencionables:

S'ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU (ref. BDNS 662521), la qual us adjuntem.

Trobareu tota la informació sobre aquest programa a https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943698

Objecte de la convocatòria:

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

En l'àmbit de les empreses de comerç:

- Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra

- Despeses referides a la transformació del punt de venda

- Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular

En l'àmbit de les entitats i associacions de comerç

- Millora de l'atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada

- Inversió en canals digitals de les associacions

- Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals

- Mètriques i anàlisis del mercat

- Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu

- Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques

- Formació destinada a millorar l'ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.

 

Presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya

(https://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (https://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball

(https://empresa.gencat.cat/ca/inici/) . En cas que es presentin la sol·licitud o tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

 

 

 

Darrera actualització: 22.12.2022 | 12:18