AMPLIACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/NOU

Divendres, 12 de de novembre de 2021 a les 00:00

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 527/2021, de 29 d’octubre, s’ha acordat ampliar el termini d’informació pública del Projecte d’urbanització del C/ Nou.

Els interessats/des poden presentar les al·legacions i/o reclamacions que considerin pertinents.

Aquest nou termini finalitzarà el proper 22/12/2021.

Tota la documentació relativa al Projecte d’urbanització del C/ Nou es pot consultar al següent enllaç:

https://seuelectronica.santperederiudebitlles.cat/opensiac/action/infopublica?method=view&id=753

Darrera actualització: 12.11.2021 | 12:19