Ban Alcaldia

Dijous, 16 de juny de 2022 a les 00:00

EN JOAN LLORT I VIVES, ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

 FA SABER:

Atenent el baix nivell actual dels recursos hídrics del municipi, procedeix l’adopció de mesures preventives de referència.

Sant Pere de Riudebitlles es troba en estat d’afectació hídrica pel baix nivell dels recursos disponibles. Aquesta realitat determina la necessitat d’implementar l’aplicació al terme Municipal de les següents mesures d’estalvi d’aigua:

Mesures de règim individual:

 • Tanqueu l'aixeta mentre us ensaboneu les mans, us afaiteu o us renteu les dents. Una aixeta oberta consumeix fins a 12 litres d'aigua al minut.
 • Dutxeu-vos en lloc de banyar-vos i tanqueu l'aixeta mentre us ensaboneu. Estalviarem 150 litres de mitjana cada vegada.
 • No feu servir l'inodor com a cubell de la brossa. Col·loqueu una paperera al lavabo. Estalviarem de 6-12 litres d'aigua per cada vegada que deixem de buidar la cisterna.
 • Feu servir la rentadora i el rentavaixelles amb la càrrega completa i el programa adequat. Al rentar a mà consumim un 40% més d'aigua.
 • No deixeu l'aixeta oberta perquè es refredi l'aigua. Poseu una ampolla en el frigorífic.
 • Repareu i feu un bon manteniment les aixetes. Eviteu que degotin. Estalviarem una mitjana de 170 litres d'aigua al mes.
 • Utilitzeu cisternes de doble càrrega per fer servir només l'aigua que necessitis. Podem reduir el consum d'aigua a la meitat.
 • Utilitzeu l'aigua sobrant de les gerres dels àpats i de netejar les verdures per regar les plantes.
 • Tanqueu lleugerament la clau de pas de l'habitatge. No apreciarem la diferència i estalviarem una gran quantitat d'aigua diàriament.
 • No feu servir sistemes de refrigeració per aigua en circuit obert.
 • Reduïu la freqüència de rentat del vostre vehicle, i si ho heu de fer, porteu-lo a empreses que disposin d'instal·lacions específiques, tècnicament preparades per a un consum mínim.
 • Fes un ús responsable de les aixetes públiques.

Mesures de règim comunitari:

 • Reg de jardins públics/privats: el reg de jardins públics/privats connectats a la xarxa d’aigua potable es reduirà al mínim indispensable.
 • Piscines d’ús públic/privat: els/les titulars de piscines d’us públic/privat vetllaran per l’ús racional de l’aigua i el seu consum moderat, assegurant al màxim un estalvi efectiu.
 • Consums domèstics i industrials: a tots aquells subministraments domèstics i industrials que mantinguin consums elevats d’aigua, se’ls remetrà escrit informatiu individualitzat per tal de que prenguin major consciència de la seva situació i vetllin per l’ús racional i l’estalvi de l’aigua.
 • Poseu-vos  en contacte amb l'Ajuntament si detecteu pèrdues d'aigua en la xarxa – Tel. 93 899 50 61
 • L’incompliment de les mesures esmentades es considerarà infracció tipificada en l’article 116 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, la qual se sancionarà d’acord amb els criteris de l’article 117 de la citada disposició.
 • Aquesta Alcaldia fa avinent a tots/es els/les ciutadans/es que la situació actual d’afectació de recursos hídrics al municipi imposa l’ exigència cívica d’ una utilització i un consum racional de l’aigua, intensificant l’estalvi i el màxim aprofitament d’ aquest recurs bàsic per a la vida.

El que es fa públic per a general coneixement, a Sant Pere de Riudebitlles, 15 de juny de 2022

 

L'Alcalde,

Joan Llort i Vives

 

 

 

Darrera actualització: 16.06.2022 | 17:23