CITACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE LES ACTES PRÈVIES A L’OCUPACIÓ DE LES FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL CONDICIONAMENT DE LA C-15.

Dilluns, 15 de de novembre de 2021 a les 00:00

Redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: TA-AB-16002-A1 “Actualitzat d’expropiacions.

Dia 21/12/2021

Lloc: Escoles Velles al llarg del matí

Mitjançant Edicte de 8 de novembre de 2021, de la Subdirecció General de Projectes i Expropiacions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: TA-AB-16002-A1 “Actualitzat d’expropiacions. Condicionament de la C-15 del PK 13+000 al 44+380 i millora de la seguretat viària a la C-37 del PK 68+850 al 93+355. Vilafranca del Penedès – Vilanova del Camí”.

 

Podeu consultar l’edicte al següent enllaç:

https://seuelectronica.santperederiudebitlles.cat/opensiac/action/infopublica?method=view&id=771

 

Darrera actualització: 16.11.2021 | 09:43