Comunicat vaga Porta a Porta

Dilluns, 24 d'octubre de 2022 a les 00:00

Davant l’acumulació de residus de forma incontrolada en diferents punts del viari i
espai públic del nostre municipi que està provocant una situació d’insalubritat, el
passat 20 d’octubre, es va resoldre mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 523/2022, instar
la declaració d’urgència sanitària al municipi per la greu situació concurrent provocada
per l’incompliment dels serveis mínims fixats pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

És per aquest motiu, que està programada per demà al matí dia 25 d’octubre la
recollida d’aquests residus.

Igualment, recordar a tota la població la importància de dipositar cada matí la fracció
de residus que marca el calendari establert per tal que l’empresa PreZero compleixi
amb el servei, i en cas, de no recollida de la fracció que ocasioni perjudicis de
salubritat als habitatges, utilitzar els punts d’emergència.

Per altra banda, informar que després de sol·licitar la mediació del Departament d’Empresa i Treball estem pendents de que convoquin a prezero i treballadors, per tal de trobar vies que permetin arribar a una solució del conflicte laboral.

Finalment, agrair a la població en general l’actitud majoritàriament cívica que s’està
adoptant davant d’aquesta situació en la qual s’està treballant perquè finalitzi el més
aviat possible.

Darrera actualització: 24.10.2022 | 18:48