Els veïns i veïnes decideixen la proposta definitiva de la futura urbanització del C/Nou

Dimecres, 17 de març de 2021 a les 00:00

Vídeo recompte vots

El passat 12 de març va finalitzar el termini de votació en el procés de participació ciutadana per decidir la proposta definitiva de la futura urbanització del C/ Nou, sent l’escollida la proposta 2 amb un pressupost d’execució de 549.013,92 € iva inclòs que contempla un paviment continu de llambordes amb franges laterals i recollida d’aigües central.

A partir d’aquest resultat s’ integrarà a la redacció del projecte tècnic d’ urbanització la proposta guanyadora; una vegada lliurat el projecte a l’Ajuntament, s’iniciaran els tràmits per a la seva formal aprovació. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament aprovarà inicialment el projecte, que tot seguit es posarà a informació pública general -per tal que els/les veïns/es interessats  puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents. En cas que es presentin al·legacions, el Ple de l’Ajuntament haurà de estudiar-les en el marc de l’ acord d’aprovació definitiva del projecte.

Per altra part, i respecte a l’aprovació d’imposició i ordenació de contribucions especials als veïns i veïnes del C/Nou, s’incoarà ensems el preceptiu expedient administratiu, una vegada estigui aprovat definitivament el projecte tècnic d’urbanització.

L’expedient de contribucions especials definirà les quotes individualitzades que hauran de sufragar els/les veïns/es afectats, convocant-se una reunió informativa oberta per facilitar-los abastament les dades del procediment i del període d’al·legacions que s’ obrirà en adoptar-se la seva aprovació inicial.

És important traslladar que la voluntat de l’Ajuntament és repercutir als veïns i veïnes un màxim del 30% del cost de l’obra no subvencionat , assumint l’ Ajuntament el 70% restant.

Remarcar que la previsió d’impacte econòmic sobre els/les veïns/es afectats en resultarà en tot cas d’una dimensió molt moderada, amb possibilitat d’establir fraccionaments per tal de facilitar el seu pagament.

 

Darrera actualització: 17.03.2021 | 16:40