Informació del rebut de l'aigua

Dijous, 6 d'agost de 2020 a les 00:00

Seguint les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, en els rebuts de l’aigua del mes d’abril i maig, s’ha bonificat una part del cànon de l’aigua. Per aquest motiu, el cobrament de l’aigua del segon trimestre de 2020, es farà en dos rebuts separats:

- A data 31/05/2020: consum d’aigua del mes d’abril i maig , amb la bonificació d’una part del cànon de l’aigua.

- A data 30/06/2020: consum d’aigua del mes de juny, on el cànon torna a mantenir la seva tarifa anterior.

En tot cas, la suma dels dos rebuts hauria de ser d’un import similar a la despesa de l’aigua que habitualment es consumeix, tot i que s'ha de tenir en compte que vàrem estar confinats a casa i és probable que  a nivell particular s’hagi augmentat el consum i per tant, pot ser que la despesa d’aigua d’un habitatge hagi superat el tram de consum mínim i l’import pagat sigui superior a l’habitual. 

 

Si detecteu alguna errada significativa, poseu-vos en contacte amb el servei municipal d’aigua de l’Ajuntament al 93 899 50 61

Darrera actualització: 06.08.2020 | 14:11