Inici de la recollida porta a porta

Dilluns, 25 de juliol de 2022

A partir del 29 de juliol, caldrà treure els residus porta a porta dins el cubell corresponent.

  • El cubell blanc, per al paper i cartró i els envasos
  • El gris fosc, per al rebuig  
  • El marró gran, per a l'orgànica

Atenció! El cubell marró reixat, NO s'ha de treure al carrer, s’ha d’utilitzar a la cuina i pot substituir el teu antic cubell d'orgànica.

El vidre cal seguir dipositant-lo al contenidor

 

 La recollida selectiva comença a casa i és molt important dipositar cada residu al seu cubell

Gràcies per la teva col·laboració.

Darrera actualització: 25.07.2022 | 17:16