Restauració del Palau dels Marquesos

Dimarts, 29 de novembre de 2022 a les 00:00

Nova subvenció per a l’execució de la restauració del Palau dels Marquesos de Llió

 

L’àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 152.934,86 € a l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles per a l’execució del projecte de “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió, 3a fase, executat durant l’any 2021.

L’execució d’aquest projecte ha possibilitat el trasllat de la biblioteca municipal Mª Àngels Torrents i Rosés a l’edifici del Palau dels Marquesos de Llió ampliant considerablement la superfície destinada a la biblioteca que ha passat dels 100 m2 als 400 actuals, millorant el seu programa funcional que consta d’una zona de lectura, una zona de premsa i revistes, una altra d’audiovisuals, una sala d’estudi, una aula de formació, una zona juvenil i una altra infantil, un auditori per a activitats i presentacions, així com els serveis necessaris per al seu correcte funcionament.

 

El cost total d’execució d’aquesta tercera fase ha ascendit a 396.505,17 € i ha estat finançada en un 84,6943% mitjançant subvencions i en un 15,3057% mitjançant fons propis de l’Ajuntament, d’acord amb la següent estructura:

Diputació de Barcelona

Import

Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals

38.593,37 €

Pla General d’Inversions. Línia 1. Projectes sostenibles

40.629,97 €

Pla General d’Inversions. Línia 2. Fons incondicionat d’inversió

53.671,09 €

Programa de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials

152.934,86 €

Generalitat de Catalunya

 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

49.988,20 €

Total subvencions públiques

335.817,49 €

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

 

Fons propis

60.687,68 €

Total execució tercera fase

396.505,17 €

 

Amb l’execució d’aquesta fase, es donen per finalitzades les obres interiors de l’edifici mancant únicament l’execució de la quarta fase dedicada a la restauració de les façanes de l’edifici, de la qual es va aprovar el corresponent projecte per import de 238.831,83 € iva inclòs, el passat 22 d’abril de 2022, a executar en dues fases diferents. Actualment, l’Ajuntament està treballant en buscar subvencions que ajudin a finançar l’obra.

 

L'actuació s’emmarca amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides: ODS 10. Reduir la desigualtat entre persones i territoris i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats i l’ODS 16. Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 10:26