Troballes arqueològiques durant les obres de la 1a Fase del Barri Vell

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 00:00

Us informem de les troballes que s'han realitzat amb la intervenció arqueològica preventiva motivada per l’execució del projecte «Renovació i millora de l’espai públic del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles (projecte executiu Fase 1 que compren el carrer Major, carrer del Call i plaça de les Eres)».

Aquesta intervenció té com a objectiu la comprovació d’expectativa arqueològica als carreres afectats per l’esmentat projecte mitjançant el control i seguiment arqueològic i, en cas positiu, delimitar les possibles restes arqueològiques i procedir a la seva excavació. Els treballs arqueològics estan dirigits per l’arqueòleg Dani López i les arqueològues Mireia Sabaté i Sofia Aldeco, de la cooperativa ArqueoVitis SCCL. També tenen el suport de l’estudiant d’arqueologia riudebitllenc Ferran Ortí i l’arqueòloga quintinenca Mireia Batet.

Primers resultats de les excavacions arqueològiques

Durant les primeres setmanes de treball des de mitjans de gener de 2021, s’han documentat diverses estructures arqueològiques. Al carrer Major (tocant a la font de l’Abeurador) s’ha identificat una part dels fonaments d’una casa dels segles XVIII-XIX, que es pot observar completament la seva planta en un mapa del nucli antic de 1936. Entre les restes materials recuperades, destaquen diverses ceràmiques fetes a mà i a torn vidriada característiques dels segles esmentats. També destaca l’aparició d’algunes restes òssies humanes (fèmur, vèrtebra, escàpula, etc.) abocades i sense connexió anatòmica i, finalment, cal remarcar la documentació d’un fragment de teula (tegulae) i de dòlia (dolium) clarament atribuïbles a l’època romana. Tot sembla suggerir que aquests materials estan barrejats i abocats, conformant un anivellament de la construcció de la casa identificada. Les restes òssies i els materials d’època romana, poden suggerir que a prop existeix algun cementiri i, tal vegada, algun establiment romà previ a la fundació de Sant Pere de Riudebitlles. Aspectes que cal verificar amb l’avenç de les excavacions i de la recerca.

Al mateix carrer Major, just davant de l’arc del Casal dels Marquesos de Llió, s’ha identificat una sitja del segles XVIII-XIX. Es tracta d’una sitja o dipòsit per a emmagatzemar cereals que, una vegada va caure en desús, es va amortitzar amb l’abocament de moltíssimes deixalles de caràcter domèstic. Apareixen un bon nombre de ceràmiques fragmentades (de cuina i vaixella de taula principalment) i, entre altres, un fragment de molí fariner domèstic fet de granit.

Sens dubte, la troballa més important fins ara, és la documentació d’un celler per a fer vi dels segles XV o XVI. Es tracta d’un celler, amb les tines i els cups, que apareix en un mapa del nucli antic datat a l’any 1776 i que, en canvi, no apareix al mapa de 1936, esmentat anteriorment. Ara mateix, tot i que la recerca es troba en un estat incipient, podem afirmar que aquest celler va funcionar durant el segle XVIII i fou abandonat, probablement, durant el XIX. Quan es realitzin excavacions arqueològiques més exhaustives es podrà determinar quin és el segle en el que es va construir. Sigui com sigui, tot sembla indicar que es tracta del celler vinícola més antic documentat a nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles. És probable que aquest celler es pugui conservar, museïtzar i que formi part de l'excepcional patrimoni que disposa Sant Pere de Riudebitlles, atès que no es veu molt afectat pel traçat de les obres en curs.

 

Darrera actualització: 11.02.2021 | 09:18