Fons Next Generation

Què són?


El programa Next Generation EU, aprovat pel Consell Europeu a l’any 2020, fou creat per estimular econòmicament tota la Unió Europea en resposta a la crisi sense precedents causada per la COVID-19 mitjançant la constitució del Fons de Recuperació, la finalitat del qual és recolzar la inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

Fons Next Generation a Sant Pere de Riudebitlles


L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles ha estat beneficiari dels Fons europeus Next Generation següents:

- Millora de l’accessibilitat a la seu de l’Ajuntament, a Escoles Velles i Consultori municipal.

- Renovació i millora de la xarxa d’aigua potable de Sant Pere de Riudebitlles -3a fase-.

Pla de Mesures Antifrau


L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles va aprovar el Pla de mesures antifrau l’objectiu del qual és establir els principis i les normes aplicables en matèria antifrau i anticorrupció, a fi d’evitar els conflictes d’interessos en relació als fons provinents de la Unió Europea-Next Generation:

- Pla de mesures antifrau (link)

- Declaració institucional de prevenció i lluita contra el frau (link)

- Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament (link)

- Codi de conducta d’empleats públics (link)

- Banderes vermelles (link)

Canals externs de denúncia i alerta


En compliment del que estableix el Pla de Mesures Antifrau en relació a les mesures de prevenció a adoptar per tal d’enfortir l’estructura ètica de l’organització i el propi sistema de gestió de fons europeus és la de facilitar, a través de la web municipal, canals externs de denúncia o alerta on es podran presentar els dilemes ètics, queixes o denúncies en relació a la gestió de fons europeus.

Els canals habilitats són els següents:

- Oficina Antifrau de Catalunya: Bústia de denúncies anònimes (antifrau.cat)

- Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA): IGAE:Infofraude (hacienda.gob.es)

- Agencia Antifraude Europea (OLAF): Inicio - Denuncia de fraudes (europa.eu)

Darrera actualització: 15.02.2023 | 18:53

Imatges

Darrera actualització: 15.02.2023 | 18:53