Programa d'Arranjament d'Habitatges per la gent gran

Dijous, 12 de desembre de 2019 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, mitjançant el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, ha pogut participar en el Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les persones grans des de l'any 2018, fins a enguany. En total hi ha hagut  7 persones beneficiàries, a les que sel's ha adatpat el lavabo principalment, amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar la vida d'aquestes persones i els seus cuidadors.  Per a l'any vinent, sol·licitarem altre vegada aquest servei a la Diputació de Barcelona, a veure si podem anar cobrint les necessitats de les nostres persones grans més necessitades.

El Programa d'Arranjament d'Habitatges té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, per a garantir  les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. 

Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelona dona suport econòmic als ens locals de la província de Barcelona de fins a 300.000 habitants, per a la realització de petites reformes d'adaptació funcional i per a la instal·lació d'ajudes tècniques als habitatges. També posa a disposició l'assessorament i suport tècnic necessari al llarg de tot el procés.

Concretament, el Programa finança la realització de petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques. Tots els arranjaments contemplats en el programa es circumscriuen en l'àmbit de l'habitatge particular i la proposta de beneficiaris ve donada pels serveis socials del municipi.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 18:19