Programa d'Arranjament d'Habitatges per la gent gran

Dijous, 12 de desembre de 2019

L'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, mitjançant el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, ha pogut participar en el Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les persones grans des de l'any 2018, fins a enguany. En total hi ha hagut  7 persones beneficiàries, a les que sel's ha adatpat el lavabo principalment, amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar la vida d'aquestes persones i els seus cuidadors.  Per a l'any vinent, sol·licitarem altre vegada aquest servei a la Diputació de Barcelona, a veure si podem anar cobrint les necessitats de les nostres persones grans més necessitades.

El Programa d'Arranjament d'Habitatges té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, per a garantir  les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. 

Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelona dona suport econòmic als ens locals de la província de Barcelona de fins a 300.000 habitants, per a la realització de petites reformes d'adaptació funcional i per a la instal·lació d'ajudes tècniques als habitatges. També posa a disposició l'assessorament i suport tècnic necessari al llarg de tot el procés.

Concretament, el Programa finança la realització de petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques. Tots els arranjaments contemplats en el programa es circumscriuen en l'àmbit de l'habitatge particular i la proposta de beneficiaris ve donada pels serveis socials del municipi.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 18:19