Teleassistència

Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant de situacions d'emergència.

Línies de servei:

  • Visites domiciliàries de control.
  • Unitats mòbils d'actuació immediata.
  • Instal·lació i manteniment d'equipaments.

Persones destinatàries:

Gent gran

Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 38 - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària

Equip tècnic:

1 Assistenta Social
1 Auxiliar Administrativa

Àrea responsable:

Drets Socials

Unitat responsable:

Serveis Socials Bàsics

Unitats implicades:

Servei d'Ajuda Domiciliària i Teleassistència

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

Visites a concertar amb serveis socials.

Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:42