Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 30 - Taxa pel subministrament d'aigua potable


Equip tècnic:

Enginyer Municipal
Agutzil
Brigada Municipal


Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat


Unitat responsable:

Xarxes d'abastament


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Atenció presencial:

Horari d


Darrera actualització: 19.11.2019 | 11:59