Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i als seus nuclis de població.

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal.
  • Estudis de millora dels accesos.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir


Àrea responsable:

Mobilitat


Unitat responsable:

Manteniment de Via Pública


Unitats implicades:

Manteniment d'Equipaments Municipals


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 31.01.2019 | 12:22