Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i als seus nuclis de població.

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal.
  • Estudis de millora dels accesos.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir

Àrea responsable:

Mobilitat

Unitat responsable:

Manteniment de Via Pública

Unitats implicades:

Manteniment d'Equipaments Municipals

És un servei obligatori:

Darrera actualització: 31.01.2019 | 12:22