Activitats per adults, adolescents i infants

Servei que s'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de dèficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals, com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat.

Línies de servei:

  • Ensenyament de llengües.
  • Ensenyament d'informàtica.
  • Tallers d'activitats diverses per a adults: gralla, teatre i arts esceniques, dibuix i pintura, estimulació cognitiva, dansa, etc.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 32 - Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals


Equip tècnic:

Profesionals externs
1 Auxiliar de suport


Àrea responsable:

Dinamització Social


Unitat responsable:

Serveis Administratius


Unitats implicades:

Atenció al Ciutadà


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:00