Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, matrimonis civils, etc.

Línies de servei:

  • Establiment de normativa de cessió d'espais.
  • Lliurament de claus i control de la cessió.
  • Manteniment de les instal·lacions.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Segons l'activitat, veure els documents adjunts.
O bé, obriu els links: Ordenança fiscal núm.  44  - Taxa per la prestació de serveis culturals i festius i Ordenança fiscal núm. 26 - Taxa per la prestació de serveis a la piscina i l'ús d'instal·lacions esportives

Equip tècnic:

Algutzil
Suport Administratiu

Àrea responsable:

Via Pública

Unitat responsable:

Manteniment d'Equipaments Municipals

Unitats implicades:

Xarxes d'Abastament

És un servei obligatori:

Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:16