Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació.
  • Tractament de les aigües residuals.
  • Manteniment.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 28 - Taxa per la prestació del servei de clavegueram


Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir


Àrea responsable:

Administració General


Unitat responsable:

Manteniment d'Equipaments Municipals


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:17