Deixalleria

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

Línies de servei:

  • Recepció.
  • Preparació per a reutilització.
  • Valorització.
  • Posar a disposició de tercers.

Horari:  

- Dilluns, dijous i dissabte: de 9:30 h a 13:30 h
- Dimarts i divendres: de 17:30 h a 20 h (d'abril a setembre) de 15:30 h a 18 h (d'octubre a març)
La Deixalleria romandrà tancada en dies festius.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 29 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids i urbans i utilització de la deixalleria municipal


Equip tècnic:

Servei gestionat per la Mancomunitat
Coordinació des de l'Ajuntament


Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat


Unitat responsable:

Deixalleria


Unitats implicades:

Promoció i Foment del Reciclatge


És un servei obligatori:


Adreça:

Deixalleria Municipal Camí del Camp de Tir, s/n 08776 Sant Pere de Riudebitlles

Darrera actualització: 22.06.2020 | 09:40