Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment correctiu.
  • Millora de l'enllumenat.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir


Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat


Unitat responsable:

Xarxes d'Abastament


Unitats implicades:

Manteniment de Via Pública


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 31.01.2019 | 12:28