Informació i orientació a la dona

Servei que s'encarrega de facilitar informació, orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones.

Línies de servei:

  • Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i el seu exercici.
  • Assessorament jurídic.
  • Suport psicològic.
  • Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de situacions de violència.
  • Suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que visualitzin les aportacions de les dones.
  • Activitats, cursos i xerrades sobre temes d'interès per a les dones.

Persones destinatàries:

Dones

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

1 Assistenta Social
1 Educadora Social
1 Mediadora Cultural
1 Psicòleg
Servei Local d'Ocupació

Àrea responsable:

Drets Socials

Unitat responsable:

Dona

Unitats implicades:

Servei Local d'Ocupació

És un servei obligatori:

Darrera actualització: 31.01.2019 | 12:57