Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal.

Línies de servei:

  • Creació de parcs.
  • Manteniment de parcs.
  • Creació de jardins.
  • Manteniment de jardins.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Brigada Municipal
Algutzir


Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat


Unitat responsable:

Manteniment de Via Pública


Unitats implicades:

Manteniment d'Equipaments Municipals


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 5.03.2019 | 13:12