Protecció de la salut

Servei que s'encarrega de realitzar tot un seguit d'actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut.

Línies de servei:

  • Seguretat alimentària.
  • Inspecció d'establiments comercials.
  • Assessorament i suport tècnic.
  • Control de les aigües de consum humà.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Àrea responsable:

Medi Ambient i Sostenibilitat


Unitat responsable:

Tramitació de llicències d'activitats


Unitats implicades:

Serveis Administratius


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 6.03.2019 | 12:28