Regulació de la mobilitat

Servei que s'encarrega de fer possible la mobilitat de les persones en el municipi, d'una manera segura i sostenible.

Línies de servei:

  • Pla de seguretat viària.
  • Campanyes de sensibilització de la mobilitat.
  • Manteniment de les voreres i dels vials.

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Suport Administratiu


Àrea responsable:

Mobilitat


Unitat responsable:

Mobilitat


Unitats implicades:

Manteniment de Via Pública


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 7.03.2019 | 11:58