Servei d'ajuda a domicili

Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'ús i gaudi, així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut.
  • Millora de la relació amb l'entorn.
  • Suport social i familiar.
  • Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment).

Persones destinatàries:

Gent gran

Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 38 - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària

Equip tècnic:

1 Assistenta Social
1 Educadora Social
1 Auxiliar de Suport

Àrea responsable:

Drets Socials

Unitat responsable:

Serveis Socials Bàsics

Unitats implicades:

Servei d'Ajuda Domiciliària i Teleassistència

És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Visites a concertar amb Serveis Socials.

Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:38