Servei d'àpats a domicili

Servei que s'encarrega de proporcionar àpats a domicili a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut.
  • Millora de la relació amb l'entorn.
  • Suport social i familiar.

Persones destinatàries:

Gent gran


Cost per l'usuari:

Veure el document adjunt.
O bé, obriu el link: Ordenança fiscal núm. 42 - Taxa per la prestació del servei d'àpats domiciliaris 


Equip tècnic:

1 Assistenta Social
1 Educadora Social
1 Auxiliar de Suport


Àrea responsable:

Drets Socials


Unitat responsable:

Serveis Socials Bàsics


Unitats implicades:

Servei d'Ajuda Domiciliària i Teleassistència


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Visites a concertar amb Serveis Socials.


Darrera actualització: 19.11.2019 | 12:39