Vigilància nocturna

Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Línies de servei:

  • Seguretat
  • Prevenció
  • Relacions amb la comunitat

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

1 Vigilant Nocturn


Àrea responsable:

Seguretat ciutadana i prevenció


Unitat responsable:

Serveis Administratius


És un servei obligatori:


Adreça:

Persona responsable: Ernest Forns - Mòbil de contacte: 630 250 971

Darrera actualització: 30.12.2020 | 13:29