Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes.

Informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats del poble, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del país i del municipi.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i famílies
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

1 Educadora Social
1 Integradora Social


Àrea responsable:

Drets Socials


Unitat responsable:

Serveis Socials Bàsics


Unitats implicades:

Serveis Socials Bàsics


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Atenció presencial:

Educadora Social: dilluns de 9 h a 14 h (amb cita prèvia).

Integradora Social: dilluns de 9:15 a 13:15 h (amb cita prèvia).


Darrera actualització: 9.03.2021 | 09:45